Μένουμε ασφαλείς

Με άξονα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αλλά και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, προσωπικού και ταξιδιωτών, το Ypseli είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους επισκέπτες.

Covid-19 Ενημέρωση

Με άξονα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αλλά και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, προσωπικού και ταξιδιωτών, το Ypseli είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους επισκέπτες.

Ακολουθούμε πιστά όλες τις οδηγίες, όπως αυτές εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς δημιουργώντας στον χώρο μας αίσθημα ασφάλειας και ουσιαστικής προστασίας. Έχουμε θέσει σε ισχύ, διαδικασίες και σχέδια δράσης αντιμετώπισης κάθε πιθανού σεναρίου δημιουργώντας ομάδες σύμφωνα με τις οδηγίες, ενώ όλοι μας έχουμε επωμιστεί την ευθύνη που μας αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση τήρησης των μέτρων.

Σας ευχόμαστε καλή και ήσυχη διαμονή στο Ypseli.